Insändare Kostnader för sjukhusbyggen skenar ohämmat, byråkratin sväller över alla bräddar och sjukvård med personal och vårdplatser inskränks i takt med skenande, svällande kostnader för just byggen och byråkrater. Vad i hela fridens namn sysslar 1400 byråkrater med? Byråkrater istället för vårdpersonal blir vi inte friskare av. Vi läser om färre vårdplatser, om varsel för vårdpersonal medan byråkrater sitter tryggt i orubbat bo.

Vår region är ett storföretag med dilettantisk ledning. Vår nutida demokrati, folkstyre, förutsätter kvalificerade personer på ledande poster. Fyller Monica Johansson krav på utbildning och erfarenhet att leda ett storföretag som vår region? Hur ser kvalifikationer på staben runt Johansson ut? Vilka kvalifikationer har de 79 politikerna? Regionens skötsel idag förskräcker.
Vårt hopp släcktes brutalt när Vård för pengarna mer än lovligt snabbt krokade arm med Socialdemokraterna. Ta mig f-n om inte regionens sjukdomssymptom tilltog när Vfp slog sig ner vid köttgrytan, glömsk av vårdande löften.
Nå, Region Sörmland, tag nu inte alltför illa vid er. Över hela Sverige, oavsett politisk kulör på landsting, regioner är eländet likartat. Karolinska i Stockholm förskräcker. 
Ebba Busch är den enda politiker som tar eländet på allvar. Lägg ner eländet, dilettantiska landsting och regioner. Sätt staten med kvalificerad ledning som huvudman för all vård, inklusive äldrevård. Inom denna ram kan god vård med väl skött ekonomi ske i offentlig såväl som i privat regi. Med detta är det bråttom, sjukdomssymptom inom regioner verkar oavbrutet tillta!