Insändare Ser att de nya tomterna i Stenbro och Tängsta samt området vid gamla Arla i Oppeby har fått bullerdämpande vallar uppförda för att skapa hälsosamma boendemiljöer. Känns mycket positivt att man tar trafikbuller på allvar och gör åtgärder mot det som annars kraftigt skulle försämrar boendemiljö och hälsa hos boenden.

Men, tyvärr blundas det för bullerproblematiken i äldre bostadsområden. Hårt trafikerade Lennings väg som endast passerar 20 meter från uteplatserna hos villorna på Ejdervägen i Rosenkälla. Här tycks bullret inte finnas enligt Nyköpings kommun. Men bullret är ytterst påtagligt och försämrar kraftigt boendemiljön och hälsan hos de boende. 

Trafiken har dessutom ökat enormt senaste 20 åren vart efter Brandholmen, Rosvalla och hamnområdet byggts ut. Trodde att situationen skulle åtgärdas i samband med att gång och cykelbanor och tunneln anlades. Det fanns då goda möjligheter att samtidigt och kostnadseffektivt uppföra vall eller bullerblank. Men icke! Vår boendemiljö och hälsa räknas tyvärr inte för Nyköpings kommun.