Insändare Nyköpings Kommun har vissa ekonomiska problem med sin budget att fastställa. Fortsatt drift  av Fontänhuset i Nyköping. Klubbhuset är i fas att bygga upp verksamheten även för unga vuxna. I nuvarande lokaler med bibehållen personal dock önskas en handledare för unga vuxna så att hjälp o stöd kan ges. Fontänhuset i Nyköping behöver den personal som erfordras för att medlemmarna ska kunna stödjas tillbaka i samhället och i arbetslivet.
Och att Nyköpings kommun ger fontänhuset ett femårigt avtal så man kan arbeta kontinuerligt och känna trygghet.
Det fontänhuset är bra på är att stödja personer med psykisk ohälsa och även personer med lättare avslutade missbruksproblem. Fontänhuset i Nyköping ser att kommunstyrelsen i en positiv anda beviljar de medel som gör att Fontänhuset kan arbeta vidare i Nyköpings kommun.