Insändare Läser i SN om problem med Sörmländska vägar under veckan som varit. Det handlar om olika ansvarsområden eller driftområden samt olika klimatzoner. Det är Eskilstuna, Nyköping och Södertälje. Väderlek och temperatur ställer till det för bilister. Många gånger är det mycket bilister på vägarna. Både tung trafik och bilister som är tvingade till sjukhusresor, både med egen bil och med ambulanser.
Jag har ett antal gånger under åren försökt uppmärksamma våra politiker att det finns spår för järnväg mellan berörda områden. Många skulle använda sig av järnvägen och därmed underlätta för tung trafik och ambulanstransporter. 
Det är många som åker till och från för sjukhusbesök inom Sörmlandsområdet. Vore tacksam få svar från berörda när järnvägstrafiken kommer igång. SSAB använder järnvägen men med dagens teknik borde det gå att köra med rälsbuss några tidpunkter under dagen. Har tidigare skrivit om detta i versform, kanske det är lättare att få tidningen att skriva på detta sätt. Detta är en åsikt som berör samtliga delar av Sörmland.