Debatt Du ska få den sjukvård du har rätt till i tid. Och lärarna till dina barn ska få fler kollegor. Moderaterna har samlat oppositionen och har presenterat ett räddningspaket för välfärden. 

 

Stefan Löfven lovade lägst arbetslöshet i EU år 2020. Istället fick vi lägst tillväxt i hela EU. Det får konsekvenser. Att Sveriges kommuner nu pressas av minskade skatteintäkter och ökade kostnader är en direkt följd av regeringens misslyckade jobbpolitik. Samtidigt har man prioriterat friår så att folk ska kunna vara lediga istället för att skjuta till tillräckliga medel till landets kommuner som så väl behövs. Moderaterna har under hösten påtalat vikten av att en extra budget kommer till stånd för att säkra välfärdens finansiering.

 

Januaripartierna har nu meddelat att de i april tänker ändra i den egna budgeten som gällt i bara tre veckor. Finansministern har alltså underkänt sin egen budget och till sist gett oss rätt om att välfärden är underfinansierad – bra. Men behovet av pengar till välfärden här och nu kvarstår. Därför har Moderaterna gått vidare och förhandlat om en extrabudget inom oppositionen. Detta har nu resulterat i ett räddningspaket för att säkra skola, vård och omsorg. Kärnverksamheterna och tryggheten måste prioriteras och det är nu. 

Totalt innebär det att välfärden och stärkt trygghet kan förstärkas med sammanlagt 7,5 miljarder kronor i Sverige under 2020, vilket är 2,5 miljard mer än regeringens förslag. Genom detta räddningspaket ökar de generella statsbidragen till Nyköping med över 9 miljoner kronor. Det innebär att vi med vårt förslag kan anställa ytterligare 15 lärare eller 19 undersköterskor till Nyköping och en förstärkning till Region Sörmland med ytterligare 31 sjuksköterskor mot regeringens förslag.

 

Den ändringsbudget vi föreslår är fullt finansierad för att inte försvaga offentliga finanser. Moderaterna tar ansvar. Vi ser nu till att friåret inte blir av – och att Centerpartiets ingångsavdrag, som bedöms ha begränsad jobbeffekt ställs in. Pengarna behövs i välfärden i stället.

När regeringen inte klarar av de mest grundläggande uppgifterna samlar Moderaterna oppositionen och rättar till misstagen. Skattebetalarna i Nyköping ska ha den sjukvård och den skola de betalat skatt för att få rätt till.