– Det vi gör är att vi sätter in en ny generations digitala vattenmätare, säger kommunens tekniska chef Ulf Hagstedt.

Vattenmätare av äldre modeller som sitter i omkring 3 500 hushåll med kommunalt vatten i Trosa som ska bytas ut. Projektet har påbörjats och väntas pågå i tre år, till en total kostnad om 3,3 miljoner kronor.

De nya mätarna kan bland annat leverera data digitalt via radiouppkopplingar, till skillnad från i dag då fastighetsägaren själv måste läsa av sin mätare och rapportera in resultatet till kommunen.

Artikelbild

| Ulf Hagstedt är teknisk chef på Trosa kommun

En fördel med den nya tekniken är att mätarna med hjälp av ultraljud kan känna av spill och läckage i nätet. På så sätt kan vattenläckor upptäckas redan innan röret brister. Kommunen räknar med att den totala förbrukningen därmed ska minska rejält.

Låga grundvattennivåer och just förbrukning har som bekant varit ett hett ämne i hela landet de senaste åren.

– Vi är ju alla överens om att vatten inte är någon ändlig resurs längre. Vi måste bli mer försiktiga med hur vi förbrukar vatten, och det här är ett steg i den riktningen. Det skickar också rätt signaler till våra samhällsmedborgare, säger Ulf Hagstedt.

Elin van Dooren, kommunekolog på Trosa kommun, håller med.

Artikelbild

| Vattenmätare av den gamla skolan är snart ett minne blott i Trosa.

– Att hushålla med våra vattenresurser är en viktig fråga och det här är ett sätt att lyfta det. Vi tar gärna vattnet för givet här i Sverige, men nu har vi ju sett ett par år med låga grundvattennivåer. Vi måste tänka till på alla områden hur vi använder vårt vatten, säger hon.

Trosa kommun har ansökt om bidrag för lokala vattenvårdsprojekt från länsstyrelsen, och hoppas kunna få hjälp med halva investeringskostnaden. Totalt pytsar staten ut omkring 240 miljoner kronor i så kallade LOVA-bidrag varje år och omkring 8 miljoner brukar hamna i Sörmland. Men det här är det första projektet som söker stöd kopplat till grundvattennivåer, berättar LOVA-handläggaren Cinthia Tiberi Ljungqvist på länsstyrelsen.

– Vi kan inte svara på om det här faller in under LOVA ännu, säger hon.

Förra året fick båtbottentvätten i gästhamnen i Trosa bidrag. Mycket av pengarna hamnar också hos olika jordbruksrelaterade projekt som syftar till att motverka övergödning i vattendrag. Flera båtföreningar längs Mälarens kust har också fått stöd för att sanera gamla båtar från miljögifter.