På senhösten var det två stora vattenläckor på Allégatan och fastighetsägare blev utan vatten. Felen åtgärdades men kommunen såg att vattenledningarna var i dåligt skick.

– Innan jul hade vi vattenläckor på Allégatan och Fiskargatan, så det här en fortsättning på jobbet som vi har påbörjat. Vi ska byta ledningen så att den blir fräsch, det har varit många läckor där, säger Sofia Andersson, VA-ingenjör.

Kommunen har nu beslutat att byta ut de gamla vattenledningarna.

– Vi måste renovera och lägga nytt. Det går inta att lappa och laga längre, säger Sofia Andersson.

De fastigheter som blir berörda under arbetets gång blir informerade och det kommer att ställas ut vattentankar.