Ståltillverkaren SSAB redovisar en vinst före skatt, rensat för jämförelsestörande poster, på 300 miljoner kronor för årets tredje kvartal. Det kan jämföras med vinsten på 1 600 miljoner kronor motsvarande period i fjol.

Försämringen hänförs främst till den europeiska delen av verksamheten, enligt bolaget. Högre kostnader för järnmalm pressade ner marginalerna.

"Efterfrågan i Europa var säsongsmässigt lägre och konjunkturförsvagningen gjorde att nedgången blev mer uttalad än normalt", skriver Martin Lindqvist, koncernchef på SSAB, i rapporten.

Artikelbild

| "En rad åtgärder vidtogs redan under tredje kvartalet för att minska kostnaderna i koncernen", säger Martin Lindqvist, vd för ståltillverkaren SSAB.

Även efterfrågan på specialstål, som produceras i Oxelösund, Borlänge och Raahe (Finland) tappar, men inte lika mycket. 

– Jämfört med samma kvartal förra året kan man lite grovt säga att SSAB Europe tappar en miljard kronor och av dem tappar Special steel knappt 200 miljoner. Båda påverkas av den tuffa marknaden i Europa just nu, men Special steel klarar sig relativt bra, säger Per Hillström som är chef för industriella investerarrelationer på SSAB.

– Det vi ser generellt sett är att ju mer specialiserad en produkt är, desto bättre klarar den sig i konjunktursvängningarna. Det är mer mellansegmenten av specialstålet som tappar. Förenklat kan man säga att Oxelösund har de mest unika produkterna, men att det sedan sker en balansering mellan orterna, fortsätter han.

Tidningen har redan skrivit om att SSAB minskar sina kostnader.

– Vi har redan vidtagit en del åtgärder och har inga nya på gång. Det handlar om att utnyttja flexibel arbetstid och tidbanker. Det finns inga planer på att säga upp fast anställda, säger Hillström.

När koncernledningen gör en prognos för resten av 2019 ser de en mer uttalad säsongsmässig avmattning än normalt. De pekar även på att det redan börjat göras saker för att hålla nere kostnaderna.

"En rad åtgärder vidtogs redan under tredje kvartalet för att minska kostnaderna i koncernen; produktionstakten minskades vid flertalet linjer och den mindre masugnen i Oxelösund stängdes, antalet visstidsanställda minskades betydligt, förkortad arbetstid och tillfälliga permitteringar infördes tillsammans med att övriga kostnader drogs ned. För att ytterligare minska kostnader och kapacitet, så kommer den ena masugnen i Raahe att stängas ned i slutet av november", kommenterar Martin Lindqvist kvartalsrapporten.