Årets första kommunfullmäktige genomsyrades inte helt oväntat av den fråga som det hörts mest om i år: Skolans ekonomi och utbildningsnämndens agerande. I korthet handlar det om att utbildningsförvaltningen lagt en budget där det saknas 35 miljoner kronor. De har fått i uppdrag att börja genomföra besparingar på 12 miljoner – samt att ta fram förslag på hur en budget helt i balans skulle se ut.

Miljöpartisten Björn Johansson lämnade in en motion där hans parti öppnade för en höjning av kommunalskatten.

"Utbildningsnämndens redan beslutade besparingar om 12 miljoner kronor ska stoppas i avvaktan på att en utredning genomförs om vad nämndens prognosticerade underskott om sammanlagt 35 miljoner kronor består i och hur de har kunnat uppkomma så snabbt samt hur stor skattehöjning som vid behov krävs för att täcka dessa underskott", yrkar MP.

Artikelbild

| Göran Bernhardsson (KD) hoppas få hjälp av oppositionen i riksdagen, här i form av Moderatledaren Ulf Kristersson på besök på Breviksskolan, för att få mer pengar till skolan i Oxelösund.

– Det är naturligtvis beklagligt att utbildningsförvaltningens chef har slutat. Men än värre är att vi nu håller på att förlora såväl kompetenta lärare som andra resurspersoner i skola och förskola där uppsägningar redan har börjat verkställas, sa Johansson från talarstolen.

Han vittnade även om att skolpersonal börjat få rekryteringsförfrågningar från andra kommuner som nåtts av de pågående sparkraven.

– Våra lärare och pedagoger börjat utsättas för rekryteringsförfrågningar från andra kommuner, i den utsträckning de inte redan själva börjat se om sitt hus. Av fullt förståeliga skäl", fortsatte Johansson från talarstolen.

Kristdemokraterna yrkade på mer pengar till utbildningsförvaltningen – men hoppas på att de ska komma från staten.

Artikelbild

| Göran Bernhardsson (KD) är ledamot i kommunfullmäktige.

– Det händer så mycket roliga saker i politiken nuförtiden. Vänstern och KD och M har gjort saker i riksdagen och det är väldigt spännande att se var det tar vägen. Med anledning av det tänkte jag ställa en motion, sa Göran Bernhardsson (KD) från talarstolen.

Det han syftar på är att M, V och KD med stöd av SD har möjlighet att få igenom en ändringsbudget i riksdagen för att skjuta till 2,5 miljard kronor extra till de fem extramiljarder som regeringen vill skjuta till välfärden.

I motionen yrkar KD på att ”de nya, extra medel som tillskjutes Oxelösunds kommun, cirka 6,1 miljoner kronor, odelat och omgående anslås till utbildningsnämnden. Därmed kan det bekymmersamma budgetläget för nämnden mildras eller undvikas”. Det förutsatt att ändringen i budgeten går igenom på riksplanet.