Under onsdagens sammanträde i kommunfullmäktige var det en lång debatt om utbildningsnämndens agerande under dess senaste, extrainsatta möte. Oppositionen med Moderaterna i spetsen menar bland annat att nämndordföranden Britta Bergström (S) inte lät tjänstemännen göra den dragning de ska ha förberett. I stället fick förvaltningen direkt i uppdrag att ta fram ett förslag på budget i balans.

– Så här kan man inte hantera vår personal. Jag står upp för dem, det är därför jag är så kritisk. Förtroendet för den politiska ledningen i utbildningsnämnden är kört i botten, sa oppositionsrådet Dag Bergentoft (M) från talarstolen under fullmäktigedebatten.

Nu kräver Moderaterna Bergströms avgång.

– Det har gått alldeles för långt. Jag har inget att säga om själva beslutet. Det var själva hanteringen av att inte förvaltningsledningen fick föredra ärendet. Helt uppåt väggarna. Jag kan inte se att man kan reparera den här skadan, säger Bergentoft.

Utbildningsnämndens ordförande Britta Bergström (S) har en annan bild av vad som har skett.

– Jag tänker inte avgå som ordförande. Den åsikten får Dag Bergentoft stå för, säger hon.

Hur ser du på påståendet om att tjänstemännen inte ska ha fått möjlighet att göra en föredragning?

– Verksamheten hade inte signalerat till mig att de begärt en föredragning. När jag frågade om ärendet kunde anses föredraget besvarades det med ett ja. Ingen begärde en föredragning eller ställde några frågor. Så har det gått till, säger Bergström.