Förhoppningen är att besökare ska kunna få sig en trevlig fika stund till vyerna av den sörmländska skärgården. 

Den som driver verksamheten kan göra det i Länsstyrelsens kioskvagn eller med egen mobil lokal som är anpassad för ändamålet. 

Länsstyrelsen ser helst att den som driver verksamheten har lokal förankring.